27 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
28 آبان (امروز): شهادت امام رضا (ع) - تعطیل
29 آبان (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

ابزار جراحی

خانه » ابزار جراحی » گالری ابزار جراحی

گالری ابزار جراحی

گالری ابزارهای جرّاحی کهن موزه ملّی علوم و فناوری ایران، با بازسازی و نمایش برخی از ابزارهای جرّاحی مربوط به قرن چهارم هجری قمری و کاربرد آنها در طبِّ قدیم، به دنبال نشان دادن اوج پیشرفت جراحی در تمدن اسلامی است. این آثار ساخته شده، برگرفته از کتاب «التّصریف لمن عجز عن التّألیف» اثر خلف بن عبّاس زهراوی (قرن 4 هجری قمری) است.

IMG_1471.JPG