29 اسفند (دیروز): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.
1 فروردین (امروز): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.
2 فروردین (فردا): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.

گالری ابزار جراحی کهن

خانه » گالری ابزار جراحی کهن » گالری ابزار جراحی کهن

گالری ابزار جراحی کهن

گالری ابزارهای جرّاحی کهن موزه ملّی علوم و فناوری ایران، با بازسازی و نمایش برخی از ابزارهای جرّاحی مربوط به قرن چهارم هجری قمری و کاربرد آنها در طبِّ قدیم، به دنبال نشان دادن اوج پیشرفت جراحی در تمدن اسلامی است. این آثار ساخته شده، برگرفته از کتاب «التّصریف لمن عجز عن التّألیف» اثر خلف بن عبّاس زهراوی (قرن ۴ هجری قمری) است.
IMG_1470.JPG