29 اسفند (دیروز): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.
1 فروردین (امروز): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.
2 فروردین (فردا): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.

گالری مرکز علم

خانه » گالری مرکز علم » گالری مرکز علم

گالری مرکز علم

در این گالری مفاهیم و قوانین پایۀ علمی فیزیک در قالب دستگاه‌های تعاملی بیان می شود. مخاطب برای پاسخ به حسِّ کنجکاوی خود می‌تواند مستقیما با دستگاه‌ها تعامل داشته باشد. آزمایش کند و نتیجۀ عینی آن را ببیند. در این گالری عمل جای تئوری را می‌گیرد.
IMG_3615.JPG